Examens

Online examen afnemen

Wij bieden u de internettechniek om digitaal examens af te nemen.
Speciale mogelijkheden t.o.v. een gewone online vragenlijst (allen optioneel):

 • Antwoorden husselen, zodat het opschrijven van de goede antwoorden geen zin heeft: Het antwoord dat eerst bij A stond kan later bij C genoemd staan.

 • Vragen husselen, zodat elke kandidaat de vragen in een andere volgorde te zien krijgt. Het opschrijven van de goede antwoorden heeft geen zin.

 • De vragenlijst moet binnen een bepaalde tijd zijn afgelegd. Na de vooraf ingestelde tijd sluit het formulier vanzelf. Zie afbeelding hieronder voor een tijdsindicator.

 • De foutief beantwoorde vragen nog eenmaal stellen, of net zo lang stellen totdat alle vragen goed beantwoord zijn. Dit maakt het examen niet zo streng, maar zorgt er (hopelijk) wel voor dan de kandidaat bewust(er) nadenkt over het goede antwoord. NB: Bij elke poging worden de antwoorden gehusseld, zodat het simpelweg antwoorden met A, B, C en D niet automatisch tot het juiste antwoord leidt.
  Het systeem onthoudt wel het aantal initieel goed beantwoorde vragen, zodat er toch een indicatie is van het kennisniveau.

 • Het automatisch opsturen van een gepersonaliseerd certificaat.

 • Rapport per kandidaat, met goede (groene) en foute (rode) antwoorden.

 • Rapportage met analyses van alle kandidaten: sterke/zwakte op rubrieksniveau en vraagniveau (gemiddelden met standaarddeviatie).

 • Zoveel mogelijk voorkomen dat de tekst van vragenlijst kan worden geprint of geselecteerd en daardoor geknipt en geplakt.

Management informatie

 • Vragenlijst
  Een rapport dat per vraag aangeeft hoe vaak elk van de mogelijke antwoorden door de alle kandidaten wordt gekozen.
  Met andere woorden: Zijn er makkelijke vragen (niemand kiest een fout antwoord)?
  Wat zijn de doordenkvragen of instinkers?
  Welke antwoordkeuzes worden nooit gekozen?

 • Voortgang
  Emails naar bijv. afdelingsmanagers met een herinnering als de deadline van het examen nabij is.
  Emails naar een beheerder met een overzicht van kandidaten die de deadline niet gehaald hebben.
Lees meer over het instrument: competentiemanagement.

Prijs: op aanvraag. Geeft u daarbij aan: Het aantal kandidaten per maand of jaar. Lagere prijzen bij hoger gebruik.

online examen: digitaal toetsen met tijdslimiet, antwoorden en vragen gehusseld, certificaat zenden

LET  DEVELOPMENT POSSIBILITIES  WORK FOR YOU

MEER WETEN?